Privacybeleid

Ingangsdatum 05-feb-2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Interpet Ltd, Vincent Ln, Dorking RH4 3YX, Verenigd Koninkrijk RH4 3YX, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (de), e-mail: customercare@interpet.co.uk, telefoon: 01306 881033 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://mikkipet.com/ ). (de “Service”).

Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene Beleid zal 180 dagen van kracht zijn vanaf het moment dat het herziene Beleid in de Service wordt geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal betekenen dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

Marketing/ Promotie

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op GDPR@interpet.co.uk. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of voor profilering voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op GDPR@interpet.co.uk.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw gegevens zijn opgevraagd.

Cookies enz.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën.

Beveiliging:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Customer Care, Interpet House, Vincent Lane, Dorking, Surrey, RH4 3YX, Verenigd Koninkrijk, e-mail: GDPR@interpet.co.uk. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Scroll to Top